Projectgroepen

 

Afbouw en uitgiftebegeleiding opiaten

 

Wat doen wij

In de afgelopen 25 jaar is het gebruik van opiaten in Nederland sterk gestegen. Opiaten worden van oudsher ingezet bij maligne (kanker)pijn, maar tegenwoordig ook vaak bij andersoortige pijn.

Inmiddels zien we dat opiaten bij niet-maligne pijn veelvuldig langdurig worden ingezet. Het positieve effect van opiaten op pijnklachten en op lichamelijk functioneren op de lange termijn is gering bij pijnklachten die niet aan kanker zijn gerelateerd. Daar staan potentieel gevaarlijke bijwerkingen tegenover, zoals ileus, en ongewenste effecten zoals de ontwikkeling van tolerantie, lichamelijke afhankelijkheid, verslaving, en hyperalgesie.

De projectgroep Afbouw en uitgiftebegeleiding opiaten ontwikkelt een programma om verantwoord voorschrijven en verstrekken van sterkwerkende opiaten in de regio te stimuleren. Met voorschrijvers uit de eerste en de tweede lijn in de regio Nijmegen en omgeving worden regionale afspraken gemaakt. De projectgroep focust in eerste instantie op begeleiding en bewaking bij eerste en tweede verstrekkingen, met als doelstelling het ontstaan van afhankelijkheid te voorkomen. Daarnaast ondersteunt de werkgroep apothekers en huisartsen met FTO-materiaal, scholing en regionale protocollen voor het identificeren en benaderen van mensen bij wie afbouw mogelijk kan zijn.

U kunt ons benaderen voor

  • Vragen of opmerkingen over voorschrijven en afbouwen van opiaten
  • Tips over informatiemateriaal voor patiënten en medewerkers in de zorg
  • Regionale documenten over voorschrijven en afbouwen van opiaten

Contact

Downloads

Klik hier voor de downloads van de projectgroep Afbouw en uitgiftebegeleiding opiaten.

 

Wie zijn wij

Afbouwen en uitgiftebegeleiding opiaten Mijke van Riet

 

 

Afbouwen en uitgiftebegeleiding opiatenStien Vandervoort

 

 

Afbouwen en uitgiftebegeleiding opiatenSusan Waarlo