Projectgroepen

 

Valpreventie

 

Wat doen wij

 

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val gevolgd door een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Medicatiegebruik blijkt 1 van de 13 factoren die het valrisico verhoogt. Apothekers kunnen het valrisico bij ouderen helpen verminderen.

A-NIMO wil samen met ketenpartners afspraken over rollen, regie en overdracht tussen (zorg)professionals om lokaal een ketenaanpak valpreventie vorm te geven.

Daarnaast kunnen apothekers, in samenwerking met de huisarts, ouderen in beeld brengen die mogelijk een verhoogd valrisico hebben. Voorts kunnen apothekers tijdens een medicatiebeoordeling of -evaluatie specifiek bekijken of een patiënt valrisicoverhogende medicatie gebruikt en daarop passend handelen.

Voor een effectieve ketenaanpak valpreventie is het van belang dat zorgverleners in de wijk zoals de huisarts, apotheker, wijkverpleegkundige en (geriatrie)fysiotherapeut goed samenwerken.

Klik hier voor de sheet valpreventie.
Valpreventie

U kunt ons benaderen voor

Vragen over valpreventie door apotheken.

Contact

Downloads

Klik hier voor de downloads van de projectgroep Valpreventie.