Nieuws

Regio krijgt nieuwe apothekersorganisatie A-NIMO

donderdag 11 mei 2023

Vandaag is apothekerscoöperatie A-NIMO u.a. opgericht in Nijmegen. Het is een coöperatie van apothekers die wil zorgen voor meer samenwerking en innovatie in de zorg rondom de patiënt. Apothekers uit de regio Nijmegen en omgeving, het Land van Maas en Waal, het Land van Cuijk, regio Boxmeer en Noord-Limburg doen mee.
A-NIMO wil apothekers en andere zorgverleners met elkaar verbinden om betere, efficiëntere en toekomstbestendige zorg te bieden in de wijk en bij mensen thuis.

De vraag naar zorg neemt toe de komende jaren. Samenwerking is noodzakelijk om de uitdagingen die zorgverleners daardoor hebben aan te gaan en om de kwaliteit van zorg op peil te houden, vooral voor de meest kwetsbare mensen en de mensen die het meeste zorg nodig hebben. Het doel van A-NIMO is om de apotheken in de regio hun bijdrage te laten leveren met hun kennis en personele inzet. 

"We zijn erg blij met de oprichting van A-NIMO," aldus voorzitter Susan Vrenken. "Iedere patiënt heeft te maken met een aantal zorgverleners. Als apotheker hebben wij te maken met iedereen die een recept van een arts krijgt. Sommige mensen regelen alles het liefst digitaal en dat kan bij elke apotheek. Anderen hebben meer zorg nodig. Een recept controleren en het medicijn afgeven is voor ons niet het eindpunt. Wij willen dat elke patiënt zijn medicijnen veilig en goed gebruikt en daarmee zo gezond en prettig mogelijk verder kan leven. Dat is namelijk het fijnst voor de mensen én voorkomt zwaardere zorg. Dus dan heb je het goed gedaan als apotheker. Dat is waar wij voor staan."

Apothekers zijn gemakkelijk bereikbaar, digitaal én in elke buurt en hebben contact met iedereen die een geneesmiddel gebruikt. De gezamenlijke apothekers in de regio spreken daarmee zo’n 10.000 mensen per dag aan hun balie. Door zich te richten op de patiënt in plaats van alleen op het geneesmiddel, nog beter samen te werken met huisartsen en thuiszorg en te innoveren waar dat mogelijk is, streven de apothekers van A-NIMO naar optimale en toekomstbestendige farmaceutische zorg. Ook willen de apothekers door samen te werken beter inspelen op de toenemende vraag naar farmaceutische zorg, bijvoorbeeld van ouderen die langer thuis blijven wonen. A-NIMO fungeert daarbij als één helder aanspreekpunt voor zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen in de regio. A-NIMO ondersteunt daarnaast de apothekers in kwaliteit verhogende projecten en behartigt de belangen van haar leden.

De manier waarop de apotheek werkt is niet bij iedereen bekend. Er gebeurt in de apotheek veel meer dan alleen het controleren van medicijnen. Bekend is inmiddels wel dat de apotheek wisselwerkingen en ongewenste combinaties bewaakt. Apothekers overleggen daarover dagelijks met huisartsen en artsen in ziekenhuizen. Daarnaast beoordeelt de apotheker het totale medicijngebruik van patiënten, en adviseert over mogelijkheden tot verminderen van medicijngebruik. Apothekers nemen de medicatiegegevens van hun patiënten ook periodiek door en letten daarbij op risico’s, zoals doseringen of medicijnen die bij toenemende leeftijd aangepast moeten worden. Ook maken apothekers afspraken met andere zorgverleners over afleveren en begeleiding, om te voorkomen dat geneesmiddelen verkeerd gebruikt worden, bijvoorbeeld bij verslavende medicijnen. En meer en meer geven apotheken informatie over het gebruik van medicijnen en leefregels met als doel medicijngebruik in de toekomst te verminderen.

woensdag 10 april 2024

Farmabuddy ’s voor Parkinsonpatiënten


Goede begeleiding leidt tot minder klachten

Lees meer

vrijdag 8 december 2023

Miljoenen patiënten zijn dupe van nijpende medicijntekorten


Tekorten aan medicijnen in Nederland veel groter dan gedacht

Lees meer

vrijdag 3 november 2023

Regionale omroep RN7 in gesprek met apotheker Sjanne van Roijen


Over de zorgen om de patiënt door de geneesmiddelentekorten

Lees meer

vrijdag 27 oktober 2023

A-NIMO u.a. sluit zich aan bij actieweek van LEF


"Klaar met Tekorten!"

Lees meer

vrijdag 27 oktober 2023

Nieuwe aanwas apothekersassistenten heel welkom


Apotheker brengt praktijksituaties in de opleiding

Lees meer

maandag 2 oktober 2023

Aandacht voor medicijnen in de valpreventieweek


Service Apotheekgroep Maas & Waal op de Valpreventiemarkt

Lees meer